Rouwverwerking bij kinderen

Rouwverwerking bij kinderen

Ook kinderen krijgen in hun leven soms te maken met het verlies van een dierbare. De manier waarop zij daarmee omgaan is niet veel anders dan voor volwassenen , maar zolang kinderen cognitief nog in ontwikkeling zijn en bepaalde dingen nog niet kunnen begrijpen zal hun rouwproces er anders uitzien. Kinderen zullen zich minder snel verbaal uiten en juist meer uiting geven aan hun gevoelens door middel van hun gedrag. Soms kan een kind zich meer terugtrekken of juist wat opstandig worden. Kinderen hebben ook nog een sterke fantasie, waardoor ze de neiging kunnen hebben de situatie erger te zien dan deze in werkelijkheid is. Het is dan ook belangrijk om kinderen goed te begeleiden en zeker als ouder(s) aandacht te schenken aan de belevingswereld van je kind. Je kind heeft baat bij reële informatie over de situatie waarin iemand is overleden.

Het is goed om je kind te betrekken bij het organiseren van het afscheid en om ze de gelegenheid te geven op hun eigen manier afscheid te nemen. Het rouwproces van een kind kan in golfbewegingen gaan, waardoor het een periode goed lijkt te gaan en er later toch een periode kan zijn waarin het kind weer meer laat blijken verdriet te hebben om het verlies. Wees als ouder(s) dan ook altijd alert op signalen van je kind en zorg dat je snel reageert als je kind daar voor aandacht vraagt.

Hulp voor rouwverwerking bij kinderen

Soms is het voor ouder(s) moeilijk om er te zijn voor je kind, bijvoorbeeld omdat je zelf ook in een rouwproces zit. Het kan ook zijn dat je als ouder(s) het gevoel hebt dat je je kind onvoldoende kunt bereiken of helpen bij het rouwproces en dat je daar wat professionele hulp bij zou willen krijgen. Als dat het geval is, kan je altijd een beroep doen op een professional die opgeleid is om kinderen (en jongeren) te begeleiden bij hun rouwproces.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: