over DOPPA zorg en het team

Gezinsondersteuning door jouw gezinspsycholoog

Veelgestelde vragen

Gezinsondersteuning, ouderbegeleiding of ambulante gezinshulp houdt in dat ouders betrokken worden bij de behandeling van hun kind. Dit wordt gedaan omdat de omgeving waarin kinderen leven en opgroeien invloed heeft op hoe kinderen zich verder ontwikkelen. Ouders spelen hier een belangrijke rol in. 

Het is niet altijd gemakkelijk om alles in het leven te balanceren, vooral niet als het om kinderen gaat. Gelukkig zijn er experts op het gebied van gezinspsychologie, zoals DOPPA Zorg, die gezinnen kunnen ondersteunen en begeleiden bij het oplossen van problemen en het vinden van manieren om beter met elkaar om te gaan.

Wat is gezinstherapie?

Gezinstherapie, of familietherapie, gaat uit van het principe dat problemen binnen een gezin niet geïsoleerd zijn. Ze betreffen iedereen en beïnvloeden de onderlinge relaties. Het doel is dus niet alleen het individu te helpen, maar het hele gezin sterker te maken. Deze vorm van therapie biedt een veilige ruimte waarin elk gezinslid zijn of haar gevoelens en gedachten kan uiten. Samen met een gezinspsycholoog van DOPPA zorg werken jullie aan het begrijpen van elkaars behoeften, het verbeteren van de communicatie en het versterken van de banden die jullie samenbinden.

Wanneer wordt gezinsondersteuning toegepast?

Ondersteuning wordt ingezet wanneer kinderen vastlopen in hun ontwikkeling en ouders daar vragen over hebben. Samen met ouders wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft van zijn omgeving om te kunnen groeien.

Zo krijgen ouders meer zicht op hun eigen gedrag en het gedrag van hun kind en hebben ze manieren geleerd om hiermee om te gaan waardoor kinderen zich positief verder kunnen ontwikkelen.

Gezinsondersteuning bij gezinspsycholoog DOPPA zorg

De gezinsbehandelaar komt bij jullie thuis om een beeld te krijgen van jullie gezin en de vragen die jullie tegen komen. Er wordt samen een plan gemaakt waar jullie samen aan gaan werken.

De gezinsbehandelaar richt zich in eerste instantie op jullie als ouders door uitleg te geven over het gedrag van jullie kind en patronen in jullie gezin. Daarna zal de behandeling zich meer richten op het omgaan met moeilijke gezinssituaties.

Wij bieden gezinnen persoonlijke, professionele en effectieve begeleiding bij het aanpakken van problemen en het vinden van oplossingen die werken voor hetgezin. Het doel is om al psycholoog te helpen een gezonde en positieve omgeving te creëren waarin iedereen zich veilig en gelukkig voelt.

Bel mij terug

×