omgaan met kinderarmoede

Omgaan met kinderarmoede

Hoe ga je om met kinderarmoede?

Als een kind geen gelijke kansen krijgt, heeft dat invloed op de rest van zijn leven. De impact van kinderarmoede is groot. Het tast hun gevoel van eigenwaarde aan en het zet kinderen op een 0-1 achterstand. Divosa heeft in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen en Kennisscentrum Talentontwikkeling daarom een handleiding ontwikkeld voor professionals. Deze is gratis te downloaden via onderstaande link.

Download hier

Bel mij terug

×