Leerproblemen bij kinderen
Leerproblematiek

Aanmeldprocedure

Er kan sprake zijn van een leerprobleem als een kind moeite heeft om mee te komen op school ten opzichte van leeftijdsgenoten. Het kan zijn dat het kind moeite heeft met het verwerken van informatie, taal, automatiseren van kennis, motivatie, begrijpen, onthouden of concentreren. In dat geval kan het helpen om uit te zoeken welke oorzaken er zijn voor de problemen met leren.

Leerproblemen bij kinderen kunnen vele verschillende oorzaken hebben, zoals bijvoorbeeld genetische factoren, omgevingsfactoren, medische aandoeningen, ontwikkelingsproblemen, enzovoorts. Leerproblemen kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden, zoals taalvaardigheid, rekenvaardigheid, motorische vaardigheden, aandacht en concentratie, sociale vaardigheden enzovoorts.

Waar herken je leerproblematiek aan?

Je kind wil niet meer naar school, heeft moeite met het maken van huiswerk of raakt snel afgeleid. Je kind zit niet lekker in zijn vel, presteert onder het verwachte niveau of wil geen huiswerk maken. Je vraagt je af wat er aan de hand is waardoor het leren niet vanzelf gaat.

Praktijksituatie leerproblemen bij kinderen

Het lukt Pim maar niet om vlot te lezen. Alle letters vliegen door elkaar, dat is wat hij ziet. Hij haalt vaak onvoldoendes, ook voor geschiedenis en economie. Zijn ouders zien een slim ventje, daar ligt het niet aan, maar het kost Pim teveel moeite om alle woorden tot een zin te maken. Hij raakt daardoor steeds de draad kwijt van wat hij leest.

Wat kan je doen aan leerproblematiek?

Onderzoek naar de oorzaken van leerproblemen kan helpen om te begrijpen wat het leren moeilijk maakt. Je kind, jullie gezin en school kan uitleg krijgen over wat de leerproblemen van je kind betekenen voor het leren en wat jullie kind nodig heeft om te leren. Soms wordt er doorverwezen voor aanvullend onderzoek naar een leer- of taalstoornis.

Bel mij terug

×