Psycholoog Delden

Sociaal emotionele ontwikkeling voor je kind

Aanmelden

De sociaal emotionele ontwikkeling van een kind is belangrijk voor zijn of haar welzijn en succes op latere leeftijd. Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan de ontwikkeling van het kind op sociaal en emotioneel gebied.

Een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling helpt kinderen om te leren omgaan met hun emoties, om sociale relaties op te bouwen en te onderhouden, en om conflicten op te lossen op een positieve manier. Dit kan het kind helpen om betere beslissingen te nemen, zelfvertrouwen op te bouwen en een positieve houding te ontwikkelen ten opzichte van zichzelf en anderen.

Wat houdt sociaal emotionele ontwikkeling nu precies in?

De ontwikkeling van een kind beslaat verschillende gebieden. Zo is er de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de morele ontwikkeling, maar ook op sociaal gebied. Het gaat over het ontwikkelen van je eigen zelfbeeld en persoonlijkheid. Een erg belangrijk aspect. Het gaat vooral over de ontwikkeling van begrip voor anderen en een geschikte houding kunnen aannemen in sociale situaties. Emotionele ontwikkeling gaat vooral over het leren herkennen, begrijpen en uiten van eigen emoties en emoties zien in een sociale context.

Spelpsychotherapie bij DOPPA zorg

Als ouder wil je natuurlijk het beste voor jouw kind. Door te investeren in de sociaal emotionele ontwikkeling, help je hen om een sterke basis te leggen voor hun toekomstige succes. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van activiteiten en spelletjes die de ontwikkeling van sociale vaardigheden en emotieregulatie stimuleren.

Stagnatie in de ontwikkeling?

Omdat emotionele ontwikkeling zo’n langdurig proces is, is het goed mogelijk dat er door toedoen van gebeurtenissen in het leven van het kind of de jongere problemen ontstaan. Het proces verloopt dan niet helemaal zoals het hoort en daardoor kunnen psychische klachten ontstaan zoals bijvoorbeeld (faal)angst of depressieve klachten. Dit kan het geval zijn na ingrijpende gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare, scheiding van ouders of pesterijen op school. Het proces kan dan stagneren of terugvallen. Vaak komt de ontwikkeling weer goed op gang als bepaalde problemen opgelost worden of er begeleiding komt bij het omgaan met de gebeurtenissen.

Signalen dat de ontwikkeling bij jouw kind niet goed verloopt of stagneert zijn onder andere:

  • Je kind ontwikkelt abnormale of overdreven angsten
  • Je kind kan niet goed voldoen aan de sociale verwachtingen of regels
  • Je kind laat geen of juist teveel geremdheid zijn bij het uiten van emoties
  • Je kind lijkt anderen niet te snappen
  • Je kind komt sociaal en/of emotioneel niet goed mee met leeftijdsgenoten

Wanneer je twijfels hebt of de sociaal emotionele ontwikkeling van je kind wel op de juiste manier verloopt, neem dan gerust contact op met een van onze psychologen of orthopedagogen. Wij bieden een veilige en ondersteunende omgeving waar jouw kind zich kan ontwikkelen en groeien.

Bij DOPPA zorg bieden wij mogelijkheden tot diagnostiek, behandeling en begeleiding van ouders, kind en het gezinssysteem. Wij helpen jou en je kind graag verder, neem vandaag nog contact met ons op.

Bel mij terug

×