Sociale fobie

Sociale fobie / angststoornis

Met een Sociale fobie wordt ook wel sociale angststoornis genoemd. Iemand met deze fobie is angstig, verlegen en onzeker in sociale situaties, zoals feestjes, vergaderingen of in openbare gelegenheden. Hierdoor kan er vermijdingsgedrag ontstaan, of negatieve gedachtepatronen.

 

 

Wat is een sociale fobie?

Een sociale fobie komt vaak voort uit een diepe onzekerheid of angst voor falen. Wanneer je een sociale fobie hebt, kan je bang zijn dat je buitengesloten wordt, uitgelachen wordt, afgewezen wordt of kritiek krijgt. Deze angst kan aangewakkerd zijn door eerdere ervaringen in je leven. Als je last hebt van een sociale fobie, komt het vaak voor dat je groepen mensen of sociale situaties uit angst gaat vermijden. Hierdoor wordt de angst echter alleen maar groter, omdat je dan niet ervaart dat het ook anders kan gaan dan dat je in gedachten hebt. Je gedachten zijn namelijk vaak vertekend, negatief en irreëel wanneer je last hebt van een sociale fobie. Je bent vooral bezig met je eigen gedachtes en gevoelens en daardoor minder oplettend op wat de mensen om je heen doen, waardoor je negatieve gedachtes ook niet worden getoetst aan de realiteit.


Hulp bij sociale fobie

Een psycholoog of orthopedagoog kan je helpen om van je sociale fobie af te komen. Dit gebeurt vaak door het inzetten van cognitieve gedragstherapie, waarbij we je gedachtepatronen en gedragspatronen onder de loep gaan nemen. Hierdoor krijg je meer inzicht in je angsten en de manier waarop jij ermee omgaat. Vanuit daar bestaat de mogelijkheid om gedachten of gedragingen te toetsen aan de realiteit en te veranderen.

Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de oorsprong van jouw sociale angst. Wanneer dit vooraf is gegaan aan een nare gebeurtenis in je leven, bijvoorbeeld wanneer je gepest of buitengesloten bent, dan kunnen we ons ook voor een deel richten op de verwerking van die gebeurtenis door bijvoorbeeld de therapievorm EMDR in te zetten of door je inzicht te geven hoe die gebeurtenis jouw leven nu beïnvloedt, aan de hand van bijvoorbeeld schematherapie.

Het team van DOPPA zorg heeft alle kennis en kunde in huis om mensen met een sociale fobie te helpen. Zowel kinderen als volwassenen die hier last van hebben kunnen bij onze psychologen en orthopedagogen terecht. Ook last van sociale fobie? Meld je dan online aan!

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: