Anouc

GZ-psycholoog

“Elke werkelijkheid is geldig”

Mijn visie

Mijn missie is ‘Elke werkelijkheid is geldig’. Tijdens onze samenwerking, om jouw vragen en problemen te onderzoeken of te minderen, ga ik uit van het beeld wat jij hebt van het probleem. Hoe voel je je bij het probleem, hoe ervaar je het en wat wil je bereiken met mijn hulp? In mijn werkwijze ga ik uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Het is mijn doel om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden om jou een prettiger gevoel te geven. Hierbij zal ik handvatten aanreiken welke een steun in de rug geven, jou vervolgens coachen deze handvatten in te zetten in de praktijk en je confronteren waar nodig. In onze gehele samenwerking staat jouw (hulp)vraag centraal.

Mijn achtergrond

Als GZ-psycholoog bied ik hulp aan kinderen, hun ouders, jongeren en jong volwassenen. Deze brede doelgroep ken ik door mijn verschillende vooropleidingen. In mijn ondersteuning werk ik oplossing- en vraaggericht. Dit wil zeggen dat ik kijk naar mogelijkheden en uit ga van de vraag die er wordt gesteld. Ik bied diagnostiek, behandeling en opvoedingsondersteuning. Ik ga coachend te werk, zodat vaardigheden eigen worden gemaakt en latere vraagstukken zelfstandiger opgelost kunnen worden. Veelal werk ik met cognitieve gedragstherapie, om je weer met beide benen op de grond te zetten en EMDR therapie om levensgebeurtenissen uit het verleden te verwerken/ een plek te geven. Tevens is het mijn taak als regiebehandelaar om mijn collega’s te coachen, ondersteunen en begeleiden in hun werkzaamheden.

Ik ben geboren en getogen in Borne (Overijssel) en op dit moment woonachtig met mijn gezin in Oldenzaal. Naast mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening te Saxion Hogeschool Enschede, pre master psychologie aan de Universiteit Twente en Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, ben ik werkzaam geweest op een crisisopvang. Ook heb ik diverse ervaringen opgedaan in het werken met volwassenen, kinderen en jongeren en het adviseren van begeleiders en ouders in de opvoeding van deze kinderen. Ik ben eveneens werkzaam geweest als gedragskundige binnen een jeugdzorg instelling en als POH GGZ binnen diverse huisartsenpraktijken. Naast mijn opleidingen ben ik voorzien van het certificaat EMDR training. Indien nodig kunnen we ook deze methode inzetten om jou je weer prettiger te laten voelen. In 2016 heb ik aan de Radboud Universiteit Nijmegen de GZ opleiding gevolgd, wat mij regiebehandelaar maakt binnen DOPPA Zorg met de daarbij behorende BIG-registratie. Middels wetenschappelijke literatuur, trainingen en scholing houd ik mijn kennis up to date. Sinds juni 2012 werk ik voor DOPPA zorg.

Methodieken

Echtscheidingstraining, Weerbaarheidstraining, SOVA training, Diagnostiek, EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Elementen uit de ACT/Mindfulness, Psycho educatie, Oplossingsgerichte therapie

Problematieken

Hechting, ADHD, Autisme, Persoonlijkheidsproblematiek, Opvoedingsproblematiek, Trauma, Weerbaarheid, Angst en paniek

Kwalificaties

Ik ben lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen) en ik ben in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek.

BIG registratie 89923847725

Bel mij terug

×