Sharon

Orthopedagoog

“Vanuit sociale verbinding tot leren en ontwikkeling komen.”

Mijn visie

Graag wil ik je het gevoel geven gehoord en gezien te worden. Het werken vanuit een positieve (werk)relatie is een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Ik vind het belangrijk om aan te sluiten, en samen te kijken naar jouw krachten en talenten. Wat heb je nodig om deze te herkennen en weer tot ontwikkeling te komen?

Mijn achtergrond

In Groningen heb ik orthopedagogiek gestudeerd en daarna ben ik lang werkzaam geweest in het speciaal onderwijs (basis- en voortgezet onderwijs). O.a. op een school voor leerlingen met een licht verstandelijke beperking i.c.m.  gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. Ik heb geleerd breed te kijken naar problematiek en te kijken naar de kwaliteiten van een kind/jeugdige. Positief welbevinden is een voorwaarde om tot leren en ontwikkelen te komen. Tevens heb ik gewerkt in de ambulante ondersteuning voor leerlingen met leermoeilijkheden zoals dyslexie.

Methodieken

In behandeling maak ik o.a. gebruik van oplossingsgerichte technieken, kenmerken cognitieve gedragstherapie of Brain Blocks om sociaal en emotioneel functioneren te verbeteren bij kinderen en jongeren die vast lopen in relatie tot zichzelf of de ander. Om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. Tevens heb ik kennis van Basic Trust Methode voor hechtingsproblematiek.

Problematieken

ADHD, angst- en traumaklachten, Autisme, hechtingsproblematiek, stemmingsproblematiek en licht verstandelijke beperking. Voor kinderen en jeugdigen binnen de basis- en specialistische GGZ.

Registraties

Lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en lid van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

SKJ registratie: 100016802

 

Bel mij terug

×