Wat is het verschil tussen een psycholoog en een orthopedagoog?

Bij DOPPA zorg zijn er geen verschillen in het werk wat een psycholoog en een orthopedagoog doet. Alle psychologen en orthopedagogen werken als behandelaar en doen onderzoek en behandeling voor mensen die hulp vragen. Sommige psychologen werken alleen met volwassenen en andere werken ook met kind en jeugd. Sommige orthopedagogen werken alleen met kind en jeugd en andere werken ook met volwassenen.

Verschillen

Wel verschillen psychologen en orthopedagogen in de opleiding die ze gedaan hebben. Psychologen hebben een vierjarige universitaire opleiding psychologie gedaan en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychologen (NIP). Orthopedagogen hebben een vierjarige universitaire opleiding orthopedagogiek gedaan en zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor pedagogen en onderwijskundigen (NVO). In de basisopleiding psychologie ligt de focus op individuele problematiek waar in de basisopleiding orthopedagogiek de focus meer ligt op het functioneren van een individu in relatie tot zijn of haar omgeving.

Overeenkomsten

Beide disciplines hebben een algemene wetenschappelijke achtergrond in de gedragswetenschappen en een aantekening diagnostiek. Dit betekent dat beide disciplines bevoegd zijn voor het doen van onderzoek en behandeling. Voor beide disciplines is het vanuit de beroepsvereniging verplicht om bijscholing te volgen. Psychologen en orthopedagogen bij DOPPA zorg werken vanuit dezelfde missie en visie. Vraag naar de werkwijze en expertise van je eigen behandelaar zodat jullie samen kunnen overleggen of dat passend is voor jouw hulpvraag.

Bel mij terug

×