Wat is vaktherapie?

Veelgestelde vragen

Vaktherapie is een behandelmethode voor mensen die last ervaren van psychische klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid of spanningen. Met ervaringsgerichte oefeningen leer je spanningen en emoties herkennen en hanteren.

Vaktherapie is de verzamelnaam voor verschillende ervaringsgerichte therapievormen en bestaat uit muziektherapie, beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, speltherapie, psychomotorische therapie en psychomotorische kindertherapie. Bij vaktherapie ligt de nadruk niet op het praten, maar op het doen. Met gerichte oefeningen werk je aan bewustwording, onderzoek je gedachten en gevoelens, verwerf je nieuwe inzichten en experimenteer je met nieuw gedrag.

Wanneer wordt vaktherapie toegepast?

Psychomotorische therapie wordt toegepast wanneer een ervaringsgerichte manier van leren beter bij je aansluit dan een gesprekstherapie. PMT kan je helpen wanneer je het lastig vindt om op te komen voor jezelf, je snel boos wordt, je moeite hebt met het voelen of laten zien van je emoties of je last hebt van lichamelijke klachten of spanningen.

Dans- en bewegingstherapie

Bij dans- en bewegingstherapie wordt er gewerkt met dansvormen, beweegvormen en spelvormen. Je leert om te bewegen met aandacht voor het eigen lijf. Hierdoor kunnen (onbewuste) gevoelens, gedachten en stresssignalen worden opgemerkt. Door het inzetten van lichaamsgerichte werkvormen die zorgen voor spanningsafbouw, een diepe ademhaling en het verlagen van de hartslag, leer je spanning te reguleren. Door het uitproberen van verschillende manieren van bewegen worden de expressiemogelijkheden vergroot en kunnen innerlijke belevingen gereguleerd worden. Verder vraagt het samen bewegen om (non- verbale) afstemming en doet het een appèl op de sociaal emotionele interactie.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische Therapie oftewel PMT, is een behandelmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van interventies gericht op de lichaamsbeleving en het bewegingsgedrag. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij ervaringen. De oefeningen in de PMT maken je meer bewust van je lichaam, gevoelens en gedachten. Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Zo kom je tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag.

Hoe gaat vaktherapie in zijn werk?

Aan de start van de therapie wordt samen met jou gekeken naar je wensen en behandeldoelen. Je therapeut helpt je bij het herkennen van lichamelijke signalen en emoties door de oefeningen die jullie doen. Zo leer jezelf beter kennen en op een andere manier om te gaan met moeilijke ervaringen en gevoelens.

Vaktherapie groepsaanbod

Anderen kunnen een spiegel voor je zijn, waardoor je vaak samen meer en sneller kan leren dan alleen. De inhoud en vorm van vaktherapie is zowel voor individuele sessies als groepssessies hetzelfde. Echter wordt er binnen een groep gewerkt aan jouw hulpvragen in nabijheid van of in contact met anderen. In contact staan met jezelf is het uitgangspunt van vaktherapie om vanuit daar met nieuw gedrag te oefenen. Dit kan heel bewust door concrete oefenvormen, maar ook onbewust door spelvormen of algemene activiteiten. Voorbeelden van thema’s en hulpvragen die passend zijn voor een groepsaanbod zijn;  verbeteren van jouw zelfbeeld en zelfacceptatie, ruimte innemen, grenzen aangeven, afstemmen op anderen, samenwerken, hulp vragen etc.

DE CIRKELGROEP  – psychomotorische groepstherapie

Doelen:  
Lichaamssignalen, emotieregulatie, zelfbeeld, omgang met anderen

Pijlers/visie:
Jezelf accepteren.
Vanuit jezelf in contact met anderen.
Samen veiligheid ervaren.

Deze PMT-groepsbehandeling is voor kinderen tussen 8 en 11 jaar die problemen ervaren op het gebied van zelfbeeld, emotieregulatie of in de omgang met leeftijdsgenoten. In een periode van ongeveer een halfjaar wordt aan deze thema’s gewerkt binnen 12 intensieve sessies en middels een werkboekje voor thuis. Deze sessies vinden tweewekelijks plaats. Tijdens deze groepsbehandeling richten de kinderen hun aandacht eerst op zichzelf door ervaringen op te doen met o.a. het herkennen van lichaamssignalen en grenzen. Met deze kennis gaan ze in een veilige groepssetting nieuwe strategieën ontdekken in de omgang en samenwerking met anderen.

Bel mij terug

×