KWALITEITSSTATUUT

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken.  Zie https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Home/Faq

Als vrijgevestigde groepspraktijk voor psychologie en orthopedagogiek hebben onze BIG geregistreerde GZ-psychologen ieder een eigen kwaliteitsstatuut, omdat zij de regiebehandelaren zijn. Medebehandelaren zoals basispsychologen en orthopedagogen hebben geen kwaliteitsstatuut. De verschillen tussen deze kwaliteitsstatuten zijn klein, omdat de regiebehandelaren in één team voor DOPPA zorg werken. Voor meer informatie, klik op onderstaande links.