Traumatherapie en traumabehandeling

Aanmelden

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Met het behandelprotocol van EMDR kunnen allerlei trauma’s, in de breedste zin van het woord, in één tot een paar sessies worden behandeld. Deze behandelmethode is ook geschikt voor kinderen.

Het verwerkingsproces behandelen met traumatherapie

Het verwerkingsproces dat met EMDR in gang wordt gezet is heel natuurlijk en geeft je de mogelijkheid om onverwerkte emoties een plek te kunnen geven, zodat je niet steeds het gevoel hebt pas op de plaats te maken en te blijven steken in je gevoel. Ook angsten en fobieën kunnen worden behandeld met EMDR, mits er een traumatische ervaring aan vooraf is gegaan.

 

Traumabehandeling met behulp van EMDR 

Afhankelijk van het trauma kunnen de EMDR sessies als heftig worden ervaren tijdens een behandeling. Voor de sessie wordt dan ook voldoende tijd gereserveerd, zodat er op het juiste moment kan worden gestopt. Na de EMDR sessie kan het zijn dat je je een paar dagen moe voelt, dat je meer of dieper slaapt en dat je meer droomt. Dat heeft allemaal met het verwerkingsproces te maken.

Wanneer is traumabehandeling van toepassing?

Wat een gebeurtenis traumatisch maakt is per persoon verschillend. Zolang er sprake is van een concrete ervaring en onverwerkte emoties, is EMDR een geschikte manier om de klachten te verminderen. De volgende klachten en problemen kunnen geschikt zijn om met EMDR aan te pakken. Om hier zeker van te zijn, wordt er eerst een intakegesprek gevoerd:

  • Een ongeluk, overval, verkrachting
  • Fobieën als gevolg van een traumatische ervaring bv. angst voor honden, angst om auto te rijden
  • Gestagneerde rouw
  • Onverwachte situaties die een schrikreactie teweeg brengen
  • Mishandeling
  • Medische trauma’s

Bel mij terug

×