Veel gestelde vragen

1. Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Voor het in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de generalistische Basis GGz is een verwijsbrief verplicht. De (huis)arts is verantwoordelijk voor het afgeven van een verwijsbrief op basis van DSM-V diagnostiek, risico en ernst van de situatie. De behandelaar indiceert de duur van het traject. In geval van problematiek zonder (DSM) diagnose is er geen vergoeding mogelijk. Wel ben je dan natuurlijk van harte welkom in onze praktijk.Voor jeugd tot en met 17 jaar is een verwijsbrief van de (huis)arts of de gemeente vereist. Voor de exacte voorwaarden adviseren wij om contact op te nemen met de gemeente.

2. Heb ik vrije keus in dag, locatie of psycholoog?

Je mag altijd een voorkeur uitspreken voor dag, tijd, locatie en psycholoog. Wij zullen daar zoveel mogelijk rekening mee houden.

3. Hebben jullie contracten met zorgverzekeraars?

Met een aantal zorgverzekeraars heeft DOPPA zorg contracten. Vraag naar de vergoedingsmogelijkheden bij ons secretariaat via 053 478 73 13 of secretariaat@doppazorg.nl 

 

 

4. Heeft relatietherapie wel zin?

Dit is een veel voorkomende vraag. Wij zien in de praktijk dat het altijd zin heeft om een gesprek met een psycholoog aan te gaan om meer duidelijkheid in de situatie te krijgen waarin cliënten zich op dat moment bevinden. Er kunnen geen voorspellingen worden gedaan over het redden van de relatie, maar ons voornaamste doel is om je vooruit te helpen samen met je partner of toch alleen. De keuze is aan jou/jullie en de psycholoog ondersteunt daarbij het proces.

5. Hoe ernstig moeten mijn problemen zijn om me bij jullie psychologen praktijk aan te melden?

De ernst van de klachten die je hebt zijn voor onze psychologen van minder belang. Wij kijken altijd naar het totaalplaatje van de persoon die je bent binnen de omstandigheden waarin je terecht bent gekomen en de klachten die je daarbij ervaart. Een intakegesprek speelt hierin een belangrijke rol omdat jij dan je verhaal kunt doen en de psycholoog kan uitleggen of en hoe je het beste kan worden geholpen. Je kan altijd vrijblijvend een eerste gesprek aangaan.

6. Hoe kan ik contact opnemen met jullie?

Het secretariaat is bereikbaar via telefoonnummer 053 478 73 13 en per e-mail secretariaat@doppazorg.nl 

7. Hoe kan ik een afspraak annuleren of verzetten?

Mocht je een afspraak willen afzeggen, dan verzoeken wij dat meer dan 24 uur van tevoren te doen. Indien de afspraak korter dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt het gemiste consult in rekening te brengen. Het verzetten van een afspraak is altijd mogelijk, mits dat op tijd gebeurt.

8. Hoe kan ik jullie laten weten wat ik van de behandeling vind/vond?

Bij het secretariaat kan je een evaluatieformulier aanvragen en ook is deze te downloaden via onze website.

Evaluatieformulier

9. Hoe lang duurt een consult?

Een individueel consult duurt standaard 45 minuten. Een consult relatietherapie of gezinstherapie duurt standaard 60 minuten. Testonderzoek wordt over het algemeen in dagdelen ingepland. Ook zijn er mogelijkheden voor het inplannen van korte (telefonische) consulten.

10. Hoe snel kan ik antwoord verwachten op mijn vraag of bericht?

Dagelijks wordt door ons secretariaat de telefoon beantwoord en de e-mails gelezen. Wij streven ernaar om binnen 1 tot 3 werkdagen een antwoord of reactie te geven. Afhankelijk van de bezetting van het secretariaat en het soort vraag, zal hier enige variatie in zitten. Tijdens vakantieperiodes kan er enige vertraging optreden.

11. Hoe vaak moeten wij met ons kind naar de praktijk komen voor het psychologisch onderzoek?

Een deel van het psychologisch onderzoek wordt in onze praktijk afgenomen en daarvoor zal het secretariaat een afspraak maken. De duur van die afspraak kan variëren van 1 tot 4 uur. Indien gewenst kan het onderzoek ook worden gespreid over meerdere dagen. Een ander deel van het psychologisch onderzoek bestaat uit vragenlijsten die door ouders en/of het kind/de jongere en/of de leerkracht zullen worden ingevuld. Hiervoor is het niet noodzakelijk een afspraak te maken. Nadat alle tests zijn afgenomen, gescoord en in een verslag beschreven volgt er een adviesgesprek waarin de uitkomsten van het onderzoek zullen worden besproken.

12. Hoe weet ik of ik een psycholoog nodig heb?

Op het moment dat je het gevoel hebt klem te zitten in je leven of je ervaart bepaalde klachten, lichamelijk of emotioneel, dan kan je altijd vrijblijvend aankloppen bij de psychologen van DOPPA zorg. De secretaresses zorgen ervoor dat je op korte termijn een eerste afspraak krijgt en de psycholoog kan aan het eind van het intakegesprek uitleggen hoe je het beste verder geholpen kan worden. Een gesprek met een psycholoog is nooit verspilde moeite, want er zal altijd enige duidelijkheid ontstaan in jouw situatie.

Ook is het mogelijk om te kiezen voor een kort gesprek van 30 minuten voor een gereducdeerd tarief (dat vooraf dient te worden betaald) voor advies, een kennismaking met één van onze psychologen of orthopedagogen of ter oriëntatie op onze praktijk.

13. Hoe weet ik of ik EMDR therapie aan kan?

Tijdens een EMDR sessie is het de bedoeling om niet verwerkte emoties aan de hand van het ophalen van herinneringen tevoorschijn te halen en te voelen. Je kijkt als het ware naar de film van de herinneringen en je laat toe wat het met je doet. Dit kan even heftig zijn, maar het zwakt ook vaak vrij snel weer af. Niet alles hoeft in 1 keer, je kan ook beetje bij beetje de emoties de ruimte geven.

14. Hoe ziet de aanmeldingsprocedure eruit?

Je kan je bij ons aanmelden via telefoon of e-mail. Het secretariaat is dagelijks bereikbaar via 053 478 73 13 en secretariaat@doppazorg.nl. Voordat een eerste afspraak in de agenda kan worden gepland vragen wij eerst naar je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres en BSN. In geval van telefonisch contact kan dat in één handeling worden gedaan. Er volgt daarna een afspraakbevestiging via de e-mail en daarin zitten een aantal bijlages; onze informatiebrochure en een behandelovereenkomst. Wij vragen altijd om de behandelovereenkomst zo spoedig mogelijk in te vullen en te retourneren, zodat er een dossier kan worden aangemaakt voordat de eerste afspraak plaats vindt. Na de intake zal in overleg worden besloten om verder te gaan met een behandeltraject.

15. Ik wil graag relatietherapie maar mijn partner niet: ik kan toch geen afspraak maken?

In de praktijk is gebleken dat koppels zowel samen in relatietherapie gaan als apart van elkaar. Ook kunnen gezamenlijke en individuele gesprekken zich afwisselen; dit gebeurt in overleg met de psycholoog. Je kan dus altijd een afspraak maken als het over je relatie gaat.

16. Is EMDR ook geschikt voor kinderen?

Deze methode is zeker geschikt voor kinderen. Kinderen staan vaak meer open voor hun emoties en kunnen heel snel verwerken. Als een kind bijvoobeeld na een bepaalde gebeurtenis angst heeft ontwikkeld, dan kan die angst heel goed met EMDR therapie worden behandeld.

17. Is er een eigen bijdrage?

Bij vergoeding vanuit de generalistische Basis GGz is er geen sprake van een eigen bijdrage. Houd wel rekening met het verplichte eigen risico.

19. Is er een wachtlijst?

Wij hanteren geen wachtlijst, dat wil zeggen dat je binnen 5 tot 10 werkdagen een eerste afspraak kunt maken. Ook voor de vervolgafspraken (behandeling) is er geen wachttijd. Afhankelijk van je voorkeur voor locatie, dag, tijd en behandelaar kan hier variatie in ontstaan. In overleg met ons secretariaat is (bijna) alles mogelijk.

20. Is het eerste gesprek gratis?

Nee, het eerste gesprek is niet gratis. Het eerst consult is de intake en dit is een belangrijke fase voor de psycholoog om de cliënt te leren kennen. Deze (tijds)investering zullen wij net als de vervolgafspraken in rekening brengen volgens onze tarieven.

21. Is het mogelijk om rechtstreeks contact te krijgen met een psycholoog?

Binnen onze praktijk is het secretariaat het eerste aanspreekpunt. Al je vragen en opmerkingen, evenals de eerste aanmelding, komen bij de secretaresses binnen. Zij zorgen ervoor dat je vragen worden beantwoord, dat er een afspraak wordt gemaakt of verzet etcetera. De psychologen richten zich op de inhoudelijke behandeltrajecten en zij zullen cliënten te woord staan op het moment dat er een afspraak is gemaakt voor een gesprek. Daarna kan het zo zijn dat je tussentijds de consulten contact wil hebben met jouw behandelaar. Dit zal in overleg met de psycholoog worden afgesproken. Voor het aangaan van de behandeling is het niet noodzakelijk om eerst een psycholoog te spreken, want de psycholoog zal na afloop van het intakegesprek bepalen of en op welke manier je het beste kan worden geholpen.

22. Kan ik als volwassene ook worden getest?

Wij kunnen tot op zeker hoogte ook voor volwassenen psychologisch onderzoek samenstellen. Afhankelijk van de leeftijd en de hulpvraag is er meer of minder mogelijk. Van te voren zal hierover meer duidelijkheid worden gegeven tijdens het intakegesprek.

23. Kan ik de factuur declareren bij de zorgverzekeraar?

Vergoedingen vanuit de basisverzekering, de verzekerde zorg, wordt rechtstreeks door onze praktijk gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Het eigen risico wordt door de verzekeraar bij de cliënt verrekend. Indien er sprake is van een restitutiefactuur, wordt de zorg gedeeltelijk vergoed. 

24. Kan ik een offerte aanvragen?

Voor psychologisch onderzoek kan een offerte worden aangevraagd via ons secretariaat. Stuur een e-mail naar secretariaat@doppazorg.nl. Alle overige behandeltrajecten gaan op consult basis.

25. Kan ik eerst mijn situatie aan jullie voorleggen?

Als je je aanmeldt bij onze praktijk dan kom je eerst in contact met het secretariaat. De secretaresses kunnen op basis van je hulvraag bepalen bij welke psycholoog je het beste terecht kan. In een intakegesprek kan de psycholoog verder uitleggen hoe je het beste geholpen kan worden. Mocht toch blijken dat je beter naar een collega psycholoog of een andere zorginstantie kan gaan, dan zal dit met jou worden besproken.

26. Kan mijn kind worden getest?

Ja, dat kan. In onze psychologen praktijk hebben wij vele tests waarmee we allerlei hulpvragen kunnen beantwoorden. Dit kan te maken hebben met het bepalen van cognitief niveau, gedrag, persoonlijkheid, ego-ontwikkeling, zelfbeeld etcetera. Voordat een psycholoigsch onderzoek zal plaats vinden, zal er eerst een plan met bijbehorende offerte worden opgesteld. Indien akkoord, dan zullen de nodige afspraken worden gemaakt voor het afnemen van de tests.

27. Met welke klachten/problemen kan ik bij jullie terecht?

Onze psychologen behandelen allerlei hulpvragen die vallen onder eerstelijns psychologische zorg. Kijk ook bij de veelgestelde vragen BIG GZ en 1e lijn. Waar je aan kunt denken zijn ondere ander de volgende klachten: angst - depressie - burnout - relatieproblemen - rouw en verlies - sociale vaardiheden - faalangst - onzekerheid - conflicten - gedragsproblemen - opvoedingsproblemen etcetera.

28. Mijn kind vindt het moeilijk om te praten: is het dan wel verstandig om naar een psycholoog te gaan?

Juist als het kind moeite heeft om zich te uiten kan het verstandig zijn om samen met de psycholoog te kijken wat daaraan kan worden gedaan. Ook zijn er manieren om zonder woorden in contact te komen met het kind om toch de ontwikkeling te kunnen stimuleren.

29. Mijn partner en ik hebben al van alles geprobeerd dat niet is gelukt; heeft het zin om een afspraak te maken?

Vaak melden koppels zich aan bij de psychologen praktijk op het moment dat de relatie al lange tijd niet goed gaat. Dat is jammer, want met een aantal verhelderende gesprekken met een psycholoog kan je je relatie vaak weer op het juiste spoor krijgen. Maar ook als het einde nabij lijkt kan het zinvol zijn om gesprekken aan te gaan om meer inzicht te krijgen in de rol die je daar zelf in speelt. In het eerste gesprek zal vaak al duidelijk worden waar wel of niet aan gewerkt kan worden.

30. Mijn partner wil scheiden maar ik niet: heeft het dan zin om een afspraak te maken?

Als je partner je overvalt met de mededeling om te willen scheiden terwijl jij dat niet wilt of daar nog niet aan toe bent, dan kan het zeker zinvol en plezierig zijn om een gesprek met een psycholoog aan te gaan. Je kan je verhaal doen, alles op een rijtje zetten en samen kijken wat je kan doen in jouw situatie.

31. Moeten ouders en/of het kind toestemming geven voor behandeling?

Ieder behandeltraject begint met het ondertekenen van een instemmingsverklaring van de gezaghebbende ouder(s) en/of het kind/de jongere (afhaneklijk van de leeftijd). Tot 12 jaar heeft het kind geen stem. Tussen 12 en 16 jaar hebben zowel ouders als het kind/de jongere een stem. Vanaf 16 jaar kiest de jongere zelf voor het aangaan van een behandeltraject.

32. Op welke termijn kan ik een afspraak maken?

Je kan op korte termijn, binnen 1 á 2 weken, een afspraak met ons maken. Dit hangt onder andere af van de dag, de locatie en de beschikbaarheid van de psychologen. 

33. Waar kan ik terecht met een vraag over de factuur?

Bij vragen over de factuur kun je terecht bij ons secretariaat via 053 478 73 13 of secretariaat@doppazorg.nl

34. Wanneer is de psychologenpraktijk geopend?

In principe is de praktijk het hele jaar door geopend. De psychologen bepalen zelf wanneer ze vrije dagen hebben en zij zullen dit met hun cliënten overleggen in verband met de planning van vervolgafspraken.

35. Wanneer ontvang ik de factuur?

De facturen worden (in PDF) per e-mail verstuurd. Wij houden de facturatie dagelijks bij.

36. Wanneer zijn jullie bereikbaar?

Het secretariaat van DOPPA is bereikbaar op werkdagen tijdens kantoortijden. Mocht je telefonisch geen gehoor krijgen, dan kan je een bericht inspreken op de voice mail en word je zo spoedig mogelijk terug gebeld. Elke werkdag van 09.00 tot 11.00 heeft het secretariaat telefonische spreekuur. Daarbuiten kan je het beste een e-mail sturen. Deze worden dagelijks behandeld.

43. Wat is het verschil tussen een psycholoog, een kinderpsycholoog en een orthopedagoog?

Een kinderpsycholoog of een psycholoog die is opgeleid in de richting van klinische psychologie of ontwikkelingspsychologie heeft dezelfde kennis en vaardigheden als een orthopedagoog die opgeleid is om kinderen met problemen te kunnen behandelen. In de praktijk maakt dit geen verschil en blijkt dat het contact tussen de behandelaar en het kind van groter belang is voor het effect van de behandeling.

44. Wat is het verschil tussen kindertherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding?

Deze termen lopen in elkaar over. Afhankelijk van de situatie en de hulpvraag zal, in overleg, worden gekozen voor individuele gesprekken met het kind, gesprekken met ouders, gesprekken met ouders en kind of een combinatie hiervan.

45. Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de factuur?

Wij stellen de facturen zorgvuldig samen, maar desondanks kan het toch gebeuren dat er verkeerde gegevens zijn ingevoerd. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@doppazorg.nl.

46. Wat kan ik doen als ik nog geen reactie heb ontvangen op mijn voice mail of e-mail?

Het secretariaat wordt full time bemand door een paar medewerkers. Wij streven ernaar zo spoedig mogelijk te reageren op ieder voice mail of e-mail bericht. Desondanks kan het toch gebeuren dan er meer tijd overheen gaat, bv. door ziekte van een medewerker, problemen met de ICT voorzieningen, onverwachte drukte etcetera. Wij adviseren dan ook om opnieuw contact met ons op te nemen als er teveel tijd is verstreken.

47. Wat zijn de mogelijkheden als wij niet willen dat ons kind een stempel krijgt?

Het uitvoeren van psycholoigsch onderzoek is in eerste instantie bedoeld om meer inzicht en duidelijkheid te krijgen in het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Dit zal vervolgens een leidraad zijn voor de adviezen en ondersteuning die geboden kan worden. Daarnaast kunnen onze GZ-psychologen ook diagnoses stellen, voor zowel kinderen als volwassenen.

48. Wat zijn de regels omtrent kindertherapie en ouderbegeleiding?

In de wet WGBO staat het een en ander beschreven over hoe een behandelaar omgaat met cliënten en over de rechten en plichten van beide partijen.

49. Wat zijn de tarieven?

De kosten voor een consult van 45 minuten zijn 87,50 (bv. een individueel consult of EMDR therapie). De kosten voor een consult van 60 minuten zijn 112,50 (bv. testonderzoek of relatietherapie). De tarieven zijn excl. 21% btw.

50. Welke behandelmethodes passen jullie toe?

Bij de werkwijze staan een aantal behandelmethodes beschreven die wij in onze psychologen praktijk gebruiken. Lees meer daarover hier. Daarnaast passen wij de basisprincipes toe van cognitieve gedragstherapie, aangevuld met EMDR therapie, mindfulness en inzichtgevende gesprekken.

51. Welke klachten kunnen met EMDR worden behandeld?

EMDR is een snelle en effectieve methode om onverwerkte emoties te behandelen en alsnog te verwerken. Dit kan het gevolg zijn van een traumatische ervaring of een moeilijke periode in je leven. Op het moment dat je het idee hebt dat de emoties in de loop der tijd (weken, maanden of jaren) niet minder sterk worden, dan kan het zijn dat de verwerking van de gebeurtenis is gestagneert. In die situaties kan EMDR uitkomst bieden. Het hoeft niet om grote trauma's te gaan, ook minder heftige ervaringen kunnen met EMDR worden behandeld.

52. Welke therapiesoorten bieden jullie?

Bij het zorgaanbod staan de meeste soorten therapie die we bieden. Dit overzicht biedt een leidraad, maar daar gaan wij flexibel mee om. Dat wil zeggen dat wij cliënten niet in rubrieken plaatsen, maar de verschillende soorten therapie met elkaar combineren en afstemmen op iedereen afzonderlijk.

53. Welke zorgverzekeraars vergoeden de consulten?

Met betrekking tot de vergoedingsmogelijkheden vanuit de basisverzekering hangt dit mede af van de zorgplafonds die zorgverzekeraars sinds 2014 hebben ingesteld. Dit kan betekenen dat al vrij vroeg in het jaar bij sommige zorgverzekeraars geen vergoeding meer mogelijk is, terwijl dat bij andere zorgverzekeraars wel kan. Overleg met ons secretariaat om jouw situatie te bekijken wat betreft vergoedingsmogelijkheden. Zij kunnen je verder helpen.

54. Worden andere activiteiten dan consulten in rekening gebracht?

Indien het gaat om niet verzekerde zorg (consulten die door de cliënt zelf moeten worden betaald, als er geen sprake is van DSM problematiek) zullen werkzaamheden die op verzoek/in overleg met de cliënt worden uitgevoerd apart in rekening worden gebracht tegen het uurtarief van 112,50 (excl. 21% btw). Het kan bijvoorbeeld gaan om het schrijven van een evaluatieverslag, een brief naar de huisarts, contact leggen met de verwijzer etcetera. Dergelijke werkzaamheden worden binnen de verzekerde zorg (op basis van geïndiceerde trajecten) als indirecte tijd beschouwd.

55. Worden de consulten vergoed?

Vanuit de generalistische Basis GGz worden een aantal consulten vergoed. Een verwijsbrief is verplicht en de (huis)arts kan een indicatie afgeven voor een kort, middel of intensief traject. Alle behandeltrajecten worden uitgevoerd door zowel mede behandelaren (psychologen en orthopedagogen) als hoofd behandelaren (GZ-psycholoog). Dit geldt voor cliënten vanaf 18 jaar.

De gemeente verzorgt per 1 januari 2015 alle jeugdzorg voor cliënten tot en met 17 jaar. Met een verwijsbrief van een (huis)arts kunnen ouders zich aanmelden bij onze praktijk. Wij zorgen ervoor dat een aanmelding naar de gemeente wordt gestuurd. Voor exacte voorwaarden adviseren wij contact te zoeken met de gemeente.

56. Worden mijn gegevens ook aan derden verstrekt?

Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt zal er geen privacy gevoelige informatie worden gedeeld met derden, zoals de huisarts, het UWV of andere verwijzende instantie.

57. Zijn er ook hulpvragen die jullie niet kunnen behandelen?

DOPPA zorg is een praktijk voor eerstelijns psychologische zorg. Dat betekent dat wij kortdurende behandeltrajecten hebben voor relatief milde problematieken. Als de situatie te ernstig is, dan kan het zijn dat je beter hulp kunt krijgen vanuit meer gespecialiseerde instanties. Tijdens een intakegesprek komt hier voldonede duidelijkheid in om daar een realistisch beeld van te krijgen. Problemen waaraan je kunt denken die te specialistisch zijn zijn ernstige verslavingsproblematiek, ernstige eetstoornissen of ernstige persoonlijkheidsstoornissen.