ADHD therapie en behandeling

ADHD therapie en behandeling

Tegenwoordig wordt er bij kinderen steeds vaker de diagnose ADHD gesteld. Maar er kunnen ook andere redenen en oorzaken zijn, waar je kind zich druk gedraagt. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat er bij volwassenen ADHD wordt geconstateerd.

 

ADHD bij kinderen

Sara komt thuis, haar tas is nog open en terwijl ze hem afdoet valt er van alles uit. Jos vraagt zijn dochter of ze onderweg niet iets verloren is. Sara antwoord: “weet ik niet, misschien wel, ik weet eigenlijk niet meer wat er in de tas zat, zou ik iets verloren zijn?, vast niet, ik ga naar boven, on nee toch niet, Sam komt zo spelen, of was dat morgen?, en ik weet eigenlijk ook niet meer hoe laat, nou doei pa!”. Sara loopt met haar jas nog aan de woonkamer in en in een glimp ziet Jos haar nog de trap op rennen.

Wat we hier zien, lijkt op een vol hoofd waardoor Sara veel tegelijk doet, denkt en onrustig gedrag laat zien. Alle kinderen hebben weleens een vol hoofd, dat is helemaal niet raar, zeker niet na een drukke schooldag of leuke activiteit. Als dit gedrag voortdurend voorkomt, doen we bij DOPPA zorg onderzoek om de onrust, die het kind ervaart, te begrijpen. Het volle hoofd kan te maken hebben met iets wat het kind heeft meegemaakt of met moeilijkheden bij het verwerken van informatie zoals bij autisme en ADHD.

 

Wat is ADHD?

ADHD is een verzamelnaam voor onoplettend, impulsief en hyperactief gedrag. Dit gedrag zien we, omdat de hersenen van kinderen met ADHD informatie anders verwerken dan kinderen zonder ADHD. Het voorste deel van de hersenen, de prefrontale cortex, verwerkt alle informatie die we horen, zien, voelen, ruiken en proeven. Chemische stoffen, neurotransmitters, zorgen er voor dat de verschillende hersengebieden goed met elkaar communiceren. Bij kinderen met ADHD zijn er minder van deze stoffen in het voorste deel van de hersenen. Hierdoor kan de informatie niet goed verwerkt worden en is er veel informatie tegelijk aanwezig in de hersenen. Kinderen ervaren dan een vol hoofd en onrust waardoor ze zich niet goed kunnen concentreren, impulsief en hyperactief gedrag laten zien.

 

ADHD behandeling

ADHD bestaat uit onoplettend, impulsief en hyperactief gedrag. Bij alle kinderen ziet dat er anders uit. Sommige kinderen hebben vooral moeite om zich te concentreren en andere kinderen hebben vooral moeite om stil te zitten of op hun beurt te wachten. Behandeling voor ADHD bestaat uit psycho-educatie en een oudertraining. Psycho-educatie richt zich op het begrijpen van de moeilijkheden van het kind en een oudertraining richt zich op vaardigheden waarmee ouders hun kind verder kunnen helpen.

Klik op onderstaande button als je vragen hebt over ADHD, onderzoek of over een aanmelding. Onze psychologen en orthopedagogen denken graag met je mee.

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: