Autisme behandeling of therapie voor kinderen

Autisme behandeling of therapie voor kinderen

Veel ouders vragen zich af of hun kind misschien autistisch is. Soms is er reden voor zorg, maar vaak ook niet.

 

Autisme therapie volgen in Twente

Binnen de DSM-V (de opvolger van de DSM-IV) zijn de voorheen aparte categorieën autistische stoornis (ernstig klassiek autisme) en de mildere stoornis Asperger (waartoe geen taal problemen behoren) bij elkaar gestopt in één grote autisme spectrum stoornis. De autisme spectrum stoornis omvat de twee hiervoor genoemde prototypes, maar betreft ook een heterogene groep mensen die niet binnen deze prototypes passen.

 

Tot het probleemgedrag behoren:

  • Een eigenaardige non-verbale communicatie
  • Excentrieke interesses en gedrag
  • Aan rituelen gebonden, repetitief, beperkt gedrag
  • Sterke sensorische gevoeligheden en rigide voorkeuren
  • Gebrek aan interpersoonlijke intimiteit, wederkerigheid en plezier
  • Ernstige sociale onhandigheid/isolatie

 

Autisme behandelen bij kinderen door DOPPA zorg

De combinatie van deze gedragingen en de mate van ernst en mate waarin dit het dagelijks functioneren belemmert maken het stellen van een eenduidige diagnose lastig en dient zorgvuldig te gebeuren. Er zijn allerlei andere problematieken die voor een vertekend beeld kunnen zorgen zoals neurologische aandoeningen, intellectuele stoornissen, leerstoornissen, sociale angststoornis en normale excentriciteit.

Wil je graag een afspraak maken? Klik dan op onderstaande button.

 

Heb je een vraag of wil je een afspraak? Contact opnemen met ons is heel makkelijk: