Therapie of behandeling
ADHD en ADD

Aanmeldprocedure

AD(H)D is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Onoplettend, impulsief en hyperactief gedrag ontstaat als de hersenen moeite hebben met het verwerken van informatie in de prefrontale cortex. Bij mensen met AD(H)D zijn er minder neurotransmitters in de prefrontale cortex. Dit zijn stoffen die er voor zorgen dat verschillende hersengebieden goed met elkaar communiceren. Als er minder van deze stoffen zijn, blijft er te veel informatie in de hersenen. Je vraagt je af hoe het komt dat je moeite hebt om je te concentreren en waarom je je onrustig voelt.

Waar herken je ADHD of ADD aan?

Bij AD(H)D merk je dat je vaak een vol hoofd hebt. Je hebt last van veel gedachten en je hebt de neiging om veel tegelijk te doen. Anderen vinden je druk, onrustig of van ‘de hak op de tak’. Je hebt de neiging om eerst te doen en dan te denken. Je maakt fouten, vergeet spullen en afspraken en je krijgt je taken niet af.

Praktijksituatie

Sara komt thuis, haar tas is nog open en terwijl ze hem afdoet valt er van alles uit. Jos vraagt zijn dochter of ze onderweg niet iets verloren is. Sara antwoord: “weet ik niet, misschien wel, ik weet eigenlijk niet meer wat er in de tas zat, zou ik iets verloren zijn?, vast niet, ik ga naar boven, on nee toch niet, Sam komt zo spelen, of was dat morgen?, en ik weet eigenlijk ook niet meer hoe laat, nou doei pa!”. Sara loopt met haar jas nog aan de woonkamer in en in een glimp ziet Jos haar nog de trap op rennen.

Therapie en behandeling van ADHD of ADD

De behandeling van ADHD en ADD bestaat meestal uit psycho educatie aangevuld met medicatie en/of gedragstherapie. De keuzes hierin hangen af van leeftijd, de ernst van de problematiek en in hoeverre er sprake is van gedragsproblemen. Ouders worden altijd betrokken bij de behandeling. Bij volwassenen kan add behandeling ook toegepast worden.

Neem contact op
voor advies of een afspraak

Bel mij terug

×