Autisme therapie en behandeling

Diagnostiek en onderzoek voor kinderen

Aanmelden

Wanneer je je zorgen maakt over je kind en je wilt graag weten wat er aan de hand is, kunnen wij daar onderzoek naar doen. Wij bieden volledig onderzoek naar de meest voorkomende DSM-5 classificaties waaronder IQ bepaling, sociaal- emotionele ontwikkeling, gedragsproblematiek en persoonlijkheidsonderzoek.

Psychologisch onderzoek en diagnostiek voor kinderen:

Soms is het goed om diagnostisch onderzoek te doen naar de klachten van je kind. Niet om er een stempeltje op te drukken, maar om meer duidelijkheid te krijgen in wat het nou precies is dat maakt dat je kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Het kan heel frustrerend zijn als je ziet dat het niet goed gaat met je kind, maar niet weet hoe dat komt. Ook kan een diagnose ervoor zorgen dat je beter kunt bepalen wat je kind nodig heeft en wat er moet gebeuren met zijn of haar klachten.

Onze orthopedagogen en kinderpsychologen zijn erin gespecialiseerd om diagnostisch onderzoek te doen naar kinderen van alle leeftijden. Diagnosticeren gebeurt op basis van de meest voorkomende DSM-5 classificaties. Voorbeelden waarnaar onderzoek kan worden gedaan zijn:

Online aanmelden:

Elke aanmelding begint met een korte telefonische screening en daarna een intake en van daaruit wordt in overleg met ouders gekeken in hoeverre testonderzoek gewenst en noodzakelijk is. Vervolgens maken wij een plan, waarmee jullie als ouders akkoord gaan. Het onderzoek kan bestaan uit een basisonderzoek, zoals voor een IQ bepaling of de sociaal emotionele ontwikkeling, of uit een specifiek onderzoek dat gericht is op gedragsproblemen of problemen in de ontwikkeling. Daaruit kan een diagnose worden vastgesteld.

Bel mij terug

×