Gedragsproblematiek of gedragsstoornis
bij kinderen

Aanmeldprocedure

Wanneer een kind zich langere tijd dwars en opstandig of agressief gedragen, snel gepikkeld is, driftig wordt, anderen ergeren, antisociaal gedrag laat zien en de omgeving daar hinder van ondervindt spreken we van een gedragsprobleem. Het hoort bij de normale ontwikkeling en zijn vaak tijdelijk van aard. De oorzaken van problemen kunnen variëren van genetische aanleg tot omgevingsfactoren zoals opvoeding, sociale omstandigheden en trauma.

Gedragsproblematiek verwijst naar afwijkend gedrag dat vaak samen gaat met moeilijkheden in de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van het kind. Behandelingen kunnen bestaan uit gedragstherapie, diagnostiek en/of ondersteuning. Neem contact op als je het vermoeden hebt dat jouw kind gedragsproblemen of een gedragsstoornis heeft.

Waar herken je gedragsproblemen bij kinderen aan?

Wanneer gedragsproblemen de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind belemmeren is er een reden tot zorg. Gedragsproblemen kunnen er verschillend uitzien. Gedrag waaraan gedragsproblemen zijn te herkennen is zich verzetten tegen volwassenen, regels of verzoeken weigeren en ruziemaken met volwassenen. Prikkelbaar, boos of woedend gedrag, snel geërgerd, ontevreden en driftig zijn en anderen met opzet ergeren. Anderen de schuld geven van eigen fouten, liegen en stelen, spijbelen, agressief gedrag, pesten en bedreigen. Niet alle gedrag hoeft voor te komen om te kunnen spreken van gedragsproblemen.

Praktijksituatie gedragsstoornis

Jaimy vertoont nauwelijks of geen respect voor zijn ouders en houdt geen met de gevoelens van anderen. Dit heeft geleid tot een patroon van divers en herhaald wangedrag, waartoe ook lichamelijke en verbale agressie behoren. Hij verstoort met zijn gedrag het gezinsleven, komt op school in moeilijkheden en komt af en toe zelfs in aanraking met de politie. 

Wat kan je doen aan een gedragsstoornis bij kinderen?

Een gedragsstoornis heeft veel invloed op het gezin en het gezin heeft veel invloed op de gedragsproblemen. Behandeling voor een gedragsstoornis bestaat daarom uit behandeling voor zowel het kind als voor ouders. Als beiden vaardigheden versterken in het omgaan met moeilijke situaties en emoties, kan een stoornis bij een kind afnemen.

 

Enkele veelvoorkomende voorbeelden van gedragsproblemen of -stoornissen zijn:

  1. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder): Kinderen met ADHD hebben vaak problemen met concentratie, hyperactiviteit en impulsiviteit.
  2. Angststoornissen: Kinderen met angststoornissen kunnen zich angstig en nerveus voelen in sociale situaties, nieuwe situaties of in situaties waarin ze zich onveilig voelen.
  3. Depressie: Kinderen met depressie vertonen vaak symptomen zoals prikkelbaarheid, verlies van interesse in activiteiten en emotionele afvlakking.
  4. Autisme spectrum stoornis (ASS): Kinderen met ASS kunnen moeite hebben met sociale interactie, communicatie en het hebben van repetitief gedrag.

Bel mij terug

×