Gedragsproblemen of gedragsstoornis
bij kinderen

Aanmeldprocedure

Wanneer een kind zich langere tijd dwars en opstandig of agressief gedragen, snel gepikkeld is, driftig wordt, anderen ergeren, antisociaal gedrag laat zien en de omgeving daar hinder van ondervindt spreken we van een gedragsprobleem. Het hoort bij de normale ontwikkeling en zijn vaak tijdelijk van aard.

Waar herken je gedragsproblemen bij kinderen aan?

Wanneer gedragsproblemen de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind belemmeren is er een reden tot zorg. Gedragsproblemen kunnen er verschillend uitzien. Gedrag waaraan gedragsproblemen zijn te herkennen is zich verzetten tegen volwassenen, regels of verzoeken weigeren en ruziemaken met volwassenen. Prikkelbaar, boos of woedend gedrag, snel geërgerd, ontevreden en driftig zijn en anderen met opzet ergeren. Anderen de schuld geven van eigen fouten, liegen en stelen, spijbelen, agressief gedrag, pesten en bedreigen. Niet alle gedrag hoeft voor te komen om te kunnen spreken van gedragsproblemen.

Praktijksituatie gedragsstoornis

Jaimy vertoont nauwelijks of geen respect voor zijn ouders en houdt geen met de gevoelens van anderen. Dit heeft geleid tot een patroon van divers en herhaald wangedrag, waartoe ook lichamelijke en verbale agressie behoren. Hij verstoort met zijn gedrag het gezinsleven, komt op school in moeilijkheden en komt af en toe zelfs in aanraking met de politie. 

Wat kan je doen aan een gedragsstoornis bij kinderen?

Een gedragsstoornis heeft veel invloed op het gezin en het gezin heeft veel invloed op de gedragsproblemen. Behandeling voor een gedragsstoornis bestaat daarom uit behandeling voor zowel het kind als voor ouders. Als beiden vaardigheden versterken in het omgaan met moeilijke situaties en emoties, kan een stoornis bij kinderen afnemen.

Neem contact op
voor advies of een afspraak

Bel mij terug

×