Psycholoog Borne

Gedragsproblemen bij kinderen en jeugd

Kwaliteitsbeleid voor onze zorgpaden

Bij DOPPA zorg begrijpen we dat gedragsproblemen bij kinderen een grote uitdaging kunnen vormen voor zowel ouders als scholen. Onze gespecialiseerde aanpak voor de behandeling van gedragsproblemen bij kinderen biedt een uitgebreide ondersteuning om deze problemen effectief aan te pakken.

Meer informatie over ons zorgpad voor gedragsproblemen bij kinderen en jeugd

Wat zijn gedragsproblemen bij kinderen?

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren. Storend gedrag kan een normale fase in de ontwikkeling zijn, maar het wordt zorgwekkend wanneer het aanzienlijke nadelige gevolgen heeft voor de cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind zelf of voor zijn omgeving. Enkele veelvoorkomende gedragsproblemen zijn:

 • Dwars en opstandig gedrag: verzetten tegen of ruziemaken met volwassenen, weigeren te voldoen aan regels of verzoeken.
 • Prikkelbaar, boos of woedend gedrag: lichtgeraakt, snel geërgerd zijn, boos en ontevreden zijn, driftig zijn.
 • Anderen ergeren: anderen opzettelijk ergeren, anderen de schuld geven van eigen fouten.
 • Antisociaal gedrag: liegen, stelen, spijbelen.
 • Agressief gedrag: pesten, bedreigen, vechten, iemand tot seksuele handelingen dwingen.

Signalen van gedragsproblemen bij kinderen

Het is belangrijk om gedragsproblemen vroegtijdig te signaleren. Storend gedrag wordt als ernstig beschouwd wanneer één of meerdere typen gedrag gedurende enkele maanden voorkomen en duidelijke nadelige gevolgen hebben voor het kind of de omgeving. Hierbij onderscheiden we gedragsstoornissen zoals de oppositioneel-opstandige stoornis (ODD) en de normoverschrijdende gedragsstoornis (CD).

Bij ODD zijn kinderen vaak dwars, opstandig en prikkelbaar. CD kenmerkt zich door agressief en antisociaal gedrag dat langer dan een jaar aanhoudt.

Spelpsychotherapie bij DOPPA zorg

Oorzaken van gedragsproblemen bij kinderen

Gedragsproblemen kunnen door verschillende factoren worden veroorzaakt, waaronder:

Kindgebonden risicofactoren

 • Erfelijkheid en karakter (temperament) kenmerken.
 • Neurobiologische factoren zoals problemen met emotieregulatie.
 • Lage intelligentie en zwakke taalontwikkeling.
 • Problemen met sociale cognitie en empathie.

Omgeving gebonden factoren

 • Prenatale factoren zoals nicotine- en middelengebruik tijdens de zwangerschap.
 • Perinatale factoren zoals laag geboortegewicht.
 • Opvoedingskenmerken zoals geringe ouderlijke sensitiviteit.
 • Relatieproblemen tussen ouders, psychiatrische stoornissen bij ouders, en sociaal isolement.

Signalering en diagnostiek

Een goede samenwerking tussen ouders, school en betrokken professionals is cruciaal voor het vroegtijdig signaleren van gedragsproblemen. DOPPA zorg maakt gebruik van diverse signaleringslijsten, zoals de Ontwikkelingsvragenlijst en de CBCL/TRF/YSR, om problemen in kaart te brengen.

Daarnaast zijn gesprekken, observaties en vragenlijsten belangrijke onderzoeksmiddelen. Het doel is een breed beeld te krijgen van de aard en ernst van de gedragsproblemen door informatie te verzamelen van het kind, ouders, school en belangrijke personen in het netwerk van het gezin.

Gedragsproblemen bij kinderen: behandeling op maat

Het behandelen van gedragsproblemen bij kinderen vereist een maatwerk aanpak. Bij DOPPA zorg werken we met een uitgebreid zorgpad, waarbij we verschillende interventies inzetten die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van het kind en de gezinssituatie.

Behandelinterventies voor gedragsproblemen

Psycho-educatie

Een essentieel onderdeel van elke behandeling is psycho-educatie. Hierbij wordt informatie verstrekt aan ouders en de omgeving van het kind, zoals scholen en opvang, over de aard van de gedragsproblemen en de aanpak ervan. Dit helpt bij het creëren van een ondersteunende en begripvolle omgeving.

Ouderinterventie en ouderbegeleiding

Bij jonge kinderen tot twaalf jaar is ouderinterventie vaak de eerste stap. Deze interventies richten zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden. Programma’s zoals “Opstandige Kinderen” en “Minder Boos en Opstandig” bieden ouders concrete handvatten om positief opvoedgedrag te bevorderen.

Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectieve methode voor het behandelen van gedragsproblemen bij kinderen. Deze therapie helpt kinderen om beter om te gaan met boosheid, probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen en sociale vaardigheden te verbeteren.

Vaktherapie

Wanneer cognitieve gedragstherapie niet voldoende effectief is, kan vaktherapie zoals psychomotorische therapie of speltherapie worden ingezet. Deze therapieën richten zich op het verbeteren van cognitieve vaardigheden en het reguleren van emoties door middel van beweging en spel.

Systeemtherapie

Bij ernstige gedragsproblemen die worden beïnvloed door systeemproblemen binnen het gezin, kan systeemtherapie een effectieve aanpak zijn. Deze therapie richt zich op het verbeteren van interacties en communicatie binnen het gezin.

Medicatie voor kinderen met ADHD

In sommige gevallen kan medicatie nodig zijn, bijvoorbeeld bij comorbiditeit met ADHD. Bij DOPPA zorg werken we nauw samen met huisartsen en kinderpsychiaters om te beoordelen of medicatie geschikt is en om de behandeling zorgvuldig te monitoren.

Betrokkenheid van de omgeving bij gedragsstoornissen bij kinderen

Het betrekken van de omgeving is cruciaal in de behandeling van gedragsproblemen. Samenwerking tussen ouders, school en andere betrokkenen helpt bij het bevorderen van positieve interacties en het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind.

Nazorg en ambulante ondersteuning

Na het behalen van de gestelde behandeldoelen kan de intensiteit van de behandelgesprekken worden afgebouwd. Ambulatorische ondersteuning in de thuissituatie kan deel uitmaken van het nazorgtraject, zodat eventuele terugval snel kan worden aangepakt.

Waarom kiezen voor DOPPA zorg voor ernstige gedragsproblemen?

DOPPA zorg biedt een cliëntgerichte aanpak waarbij de jeugdige centraal staat. Onze behandelinterventies zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en worden uitgevoerd door een team van ervaren GZ-psychologen, psychologen, orthopedagogen en andere professionals. Wij geloven in het belang van een goede samenwerking tussen ouders, school en betrokken professionals om de beste zorg te bieden voor kinderen met gedragsproblemen.

Neem contact met ons op voor gedragsproblemen en gedragsstoornissen

Heeft je kind last van gedragsproblemen? Bij DOPPA zorg staan we klaar om te helpen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en ontdek hoe wij jou en je kind kunnen ondersteunen.

Bel mij terug

×